Tenke sjæl

«Tenke sjæl» er en melodi med tekst av Trond-Viggo Torgersen og melodi av Georg Keller. Trond-Viggo er opprinnelig utdannet som lege, men endte opp som programleder og moromann  i NRK. I en periode var han også barneombud i Norge.

Komp