Fravær og andre meldinger kan gis på følgende måter:

917 58 932