Det kimer nu til julefest

«Det kimer nu til julefest» er en dansk julesalme som også brukes mye i Norge. Teksten er skrevet av Grundtvig i 1817, og melodien er komponert av C. Balle i 1850.